Partijstandpunten Vooruit

Armoedebeleid

 • structureel armoedebeleid via financiering op basis van REMI-systeem : berekent het maandelijks inkomen dat nodig is om alle noodzakelijke uitgaven te doen.
 • een werkzoekende heeft recht op een menswaardig inkomen; inkomen waarmee je basisuitgaven kan doen en voldoende mentale ruimte hebt voor toekomstplannen, een opleiding te volgen en een baan te zoeken
 • ondersteuning bij stap naar OCM : hulpbehoevenden uit kruispuntbank sociale zekerheid halen, aanspreken en noden analyseren: meer maatschappelijke werkers nodig!
 • schuldhulpverlening door MELISA-tool; berekent hoeveel een huishouden nodig heeft om menswaardig te leven
 • supermarkten verplichten overschotten aan voedselbanken te schenken
 • stimuleren van sociale kruideniers
 • digitale ongelijkheid: fysieke bereikbaarheid van overheidsdiensten zijn essentieel
 • dak- en thuislozen; uitbouw structurele financiering van Housing First 90% gehuisvest na 2 jaar

Onderwijs

 • gelijke kansen vanaf geboorte
 • betaalbare kinderopvang
 • gezonde maaltijden op school
 • lagere schoolfacturen

Huisvesting

 • betaalbare en kwaliteitsvolle woning is cruciaal
 • noodprogramma dat leidt tot 115 000 extra sociale woningen tegen 2050
 • huurprijsrem
 • verbieden van huurprijsindicatie bij slechte, ongezonde woningen
 • huurwaarborg van 3 naar 2 maanden huur
 • fiscale aftrek voor verhuurders die hun huurwoning energiezuiniger maken
 • betaalbare energiefactuur door consument beter te beschermen
 • alles-of niets sociaal tarief vervangen door een progressief sociaal tarief dat alle mensen bereikt die het nodig hebben