Visie

Vrijwilligers uit Dendermonde gaan de strijd aan tegen uitsluiting volgens de principes van Welzijnsschakels en met aandacht voor lokale accenten.

Armoede beperkt zich niet alleen tot inkomen, werk of gezondheid.
Het is meestal een aaneenschakeling van verschillende problemen die elkaar
versterken.
Armoede is een web waar je in verstrikt geraakt.

Samen met mensen in armoede bieden wij ondersteuning op vraag.
Samen mét en voor mensen in armoede werken wij aan een sociale en solidaire stad waar iedereen meetelt en zich goed voelt.
Armoede is een structureel maatschappelijk probleem, geen individueel falen.


Onze pijlers:

 • Een luisterend oor:
  Babbelmomenten organiseren om met mensen in dialoog te gaan, om
  eenzaamheid tegen te gaan en om Nederlands te oefenen.
 • Tussenpersoon zijn tussen mensen in armoede en de professionele
  diensten.
 • Activiteiten organiseren.
 • Noodhulp onder protest.

Onze werking:

 • Wekelijks organiseren van babbelmomenten.
 • Op vraag gaan wij:
  o op zoek naar een woonst
  o op zoek naar kinderopvang
  o op zoek naar kledij/meubilair
 • participatieve deelname aan vergaderingen en samenwerken aan een
  inclusieve stad.
 • Jaarlijks organiseren van een inzameling voor de eerste schooldag (bv.
  rugzakkenproject).
 • Jaarlijks organiseren van een actie (geschenkpakket) voor de feestdagen.
 • Project: vorming organiseren rond duurzaamheid en menstruatie-cups.

De stad Dendermonde geeft 2 lokalen in buurthuis Wastijne ter onze
beschikking.
Van hieruit doen wij aan outreachment.