Partijstandpunten PVDA

Armoedebeleid

 • vast volwaardig werk ook voor mensen in een kwetsbare positie
 • huisvesting is een basisrecht
 • kinderen verdienen alle kansen 
 • iedereen een inkomen boven de armoede grens 
 • energie en water zijn mensenrechten 
 • sociale dienstverlening op mensen maat 
 • geef mensen in armoede het woord 
 • maak van de strijd tegen armoede een topprioriteit

Onderwijs en opvang

 • kwaliteitsvolle en betaalbare opvang voor elk kind
 • we zorgen voor een veilige kinderopvang 
 • excellent onderwijs voor iedereen
 • meer handen in de klas 
 • minder financiële drempels
 • een plaats voor elk kind 
 • kwaliteitsvol hoger ondewijs, zonder drempels
 • Studenten helpen om te excelleren
 • Het welzijn van studenten centraal zetten

Wonen

 • iedereen kan renoveren dankzij onze derdebetalerslening : 
 • meer betaalbare koopwoningen, voorrang voor wie een eerste huis koopt 
 • huurprijzen begrenzen en kwaliteit controleren 
 • moderne publieke huisvesting voor een brede groep
 • sociale huurders met respect behandelen 
 • meer aanbod door leegstand en speculatie aan te pakken
 • Woonunies: de sleutels van het woonbeleid in handen van de burgers