Visie

Vrijwilligers uit Dendermonde gaan de strijd aan tegen uitsluiting volgens de principes van Welzijnsschakels en met aandacht voor lokale accenten.

Elke mens verdient respect en heeft basisrechten. Dat is de visie van de vrijwilligers van Welzijnsschakels. We bieden kansen aan mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst. Dit gebeurt terwijl we elkaar ontmoeten in de eigen buurt…

… tijdens persoonlijke contacten 

… bij groepsactiviteiten waar we genieten en leren van elkaar

… wanneer we praktische info bieden

… als we in gesprek gaan met scholen, verenigingen, het Sociaal Huis, … 

… als we samen actie voeren voor gelijke onderwijskansen en toegang tot dienstverlening en vrijetijdsbesteding…

Door naar elkaar te luisteren of samen dingen te doen leren wij van elkaar en doen we positieve ervaringen op. 


8000 Vrijwilligers werken in 170 Welzijnsschakels in Vlaanderen samen met mensen die armoede of uitsluiting ervaren. Welzijnsschakels VZW ondersteunen de plaatselijke vrijwilligers.